fbpx

Usui Reiki Učiteljski stepen - Usui Reiki Master Učitelji

No. Ime i prezime Broj sertifikata
1. Kristina Erceg 1/2021
2. Stefan Vujić 2/2021
3. Katarina Jovanović 3/2021
4. Marina Ivković 4/2021
5. Marija Stepanović 5/2021
6. Marina Ivković 6/2021
7. Bosijlka Vuković 7/2021
8. Zoran Jokić 8/2021
9. Ivana Milenković 9/2021
10. Ljiljana Janković 10/2021
11. Milica Nedeljković 11/2021
12. Ivan Nikolić 12/2021
13. Dragana Joksimović 13/2021
14. Jelena Krstinovski 14/2021
15. Lidija Maletić 15/2021
16. Zorica Ravić 16/2021
17. Stojan Nedić 17/2021
18. Marina Obradović 18/2021
19. Nada Kuzmanović 19/2021
20. Anka Marković 20/2021