Individualne obuke u Akademiji Alijansa

USUI REIKI MASTER STEPEN

Usui Reiki Master stepen je pretposlednji stepen pre Učiteljskog nivoa tradicionalnog Usui Reikija. Kako je II stepen kvantni skok naspram I stepena, tako Master stepen pravi drastičnu razliku naspram II stepena iz razloga jer se na Master stepenu dobija vrlo moćan simbol koji se ujedno zove Master simbol. Podešavanjem energetskog kanala na frekvenciju ovog Master simbola, Reiki terapeut postaje Master i dobija znatno šire mogućnosti uz pomoć Master simbola.

 

Energetski kanal Master praktičara se rapidno proširuje, protok Reikija-kosmičke energije kroz centralni energetski sistem je znatno intenzivniji i snažniji. Master praktičar može sprovoditi Master Reiki tretmane koji su čuveni po snažnom isceljujućem dejstvu na primaoca tretmana.

 

Pored toga na Master stepenu, praktičar se upoznaje sa drevnim Entahkarana simbolima, tehnikom „energetsko-eterična hirurgija,“ tehnikama rada sa kristalnom mrežom i kristalnom piramidom uz pomoć Master kristala.

Takođe, Master praktičar primenjuje Master simbol u procesu inicijacije, u terapeutskom radu, radu na sebi, ličnoj energetizaciji i podizanju lične frekvencije i vibracije kao i u podizanju svog nivoa svesti.

 

USUI REIKI MASTER STEPEN – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

 

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna.

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika individualne obuke;
 • Individualna obuka za Usui Reiki III – Master stepen podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Reiki Master Učiteljom;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Dobijanje Reiki Master simbola za rad;
 • Demonstracija i sprovođenje Master tretmana i energetsko-eterične hirurgije;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/praktičara za prijem inicijacije u III – Master stepen Usui Reikija;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/praktičara u III – Master stepen Usui Reikija tako što se ugrađuje Reiki Master simbol u energetski kanal učenika/praktičara.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za III – Master stepen Usui Reikija:

 

 • Teorijsko poznavanje i primena Master simbola u autotretmanima i tretmanima drugih;
 • Poznavanje tehnika rada sa Master simbolom;
 • Podešavanje energetskog kanala na frekvenciju Reiki Master simbola, poznavanje i korišćenje Reiki simbola u svrhu intenzivnijeg kanalisanja veće količine Reikija-kosmičke energije;
 • Poznavanje i primena Entahkarana simbola u radu;
 • Poznavanje i umeće primene „energetsko-eterične hirurgije“ u radu;
 • Poznavanje i primena u radu sa kristalnom mrežom i kristalnom piramidom uz pomoć Master kristala.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Usui Reiki III – Master stepen pozitivno deluje na različite nivoe našeg energetskog tela, fizičkog tela, na mentalni i emocionalni plan. Neki od glavnih efekata su:

 • Dodatno proširivanje ličnog energetskog kanala;
 • Dodatno povećanje kapaciteta kanalisanja Reikija;
 • Snažniji i fokusiraniji protok Reikija kroz energetske meridijane tela i čakre;
 • Mogućnost „zaključavanje“ energije odnosno frekvencije tako da ona kruži ciklično i do 24 sata;
 • Dodatno podizanje lične frekvencije i vibracije.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad na III – Master stepenu Usui Reikija;
 • Protokol rada na III – Master stepenu Usui Reikija;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke za III – Master stepen Usui Reikija;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja Reiki metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Reiki Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar Reiki Master praktičara na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Završen II nivo Usui Reikija (potrebno je priložiti sertifikat o završetku obuke);
 • Potrebno je najmanje 6-9 meseci aktivnog praktikovanja Reiki metode na II stepenu;
 • Odsustvo pejsmejkera;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke III – Master stepen Usui Reikija:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

 • Individualnu obuku održava:

Reiki Master Učitelj – Goran Krstić