fbpx

Usui Reiki Master stepen - Usui Reiki Master terapeuti

No. Ime i prezime Broj sertifikata
1. Sonja Kerečki 1/2021
2. Anka Marković 2/2021
3. Kristina Erceg 3/2021
4. Stefan Vujić 4/2021
5. Katarina Jovanović 5/2021
6. Marina Ivković 6/2021
7. Marija Stepanović 7/2021
8. Bosiljka Vuković 8/2021
9. Zoran Jokić 9/2021
10. Ivana Milenković 10/2021
11. Ljiljana Janković 11/2021
12. Milica Nedeljković 12/2021
13. Natalija Gašić 13/2021
14. Ivan Nikolić 14/2021
15. Dragana Joksimović 15/2021
16. Jelena Krstinovski 16/2021
17. Lidija Maletić 17/2021
18. Zorica Ravić 18/2021
19. Nada Kuzmanović 19/2021
20. Marina Obradović 20/2021
21. Tamara Milenković 21/2021
22. Marijana Štetić 22/2021
23. Amra Brkić 23/2022
24. Nikola Živanov 24/2022
25. Goran Pešić 25/2023
26. Ana Stefanović Bilić 26/2023
27. Sofija Bulajić 27/2023