Individualne obuke u Akademiji Alijansa

USUI REIKI II STEPEN

II stepen Usui Reikija je pravi kvantni skok naspram I stepena jer se po završetku obuke za II stepen energetski kanal dodatno proširuje, intezivniji je protok Reikija-kosmičke energije, energetski kanal je podešen na frekvenciju drevnih Reiki simbola koji se dobijaju na II stepenu.

 

Zahvaljujući Reiki simbolima, mogućnosti Reiki praktičara i budućeg terapeuta se proširuju, može da sprovodi Reiki tretmane na daljinu, sprovodi terapeutske Reiki tretmane sa klijentima, čisti, energetizuje i štiti životni i poslovni prostor. Pored toga na II stepenu Reiki terapeut dobija snažne tehnike zaštite svog energetskog polja uz pomoć Reiki simbola.

 

USUI REIKI II STEPEN – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

 

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna.

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno praktičara, individualne obuke;
 • Individualna obuka za Usui Reiki II stepen podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Reiki Master Učiteljom;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Dobijanje tri Reiki simbola za rad;
 • Demonstracija i sprovođenje kontaktnog Reiki tretmana;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/praktičara za prijem inicijacije u II stepen Usui Reikija;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/polaznika u II stepen Usui Reikija tako što se ugrađuju Reiki simboli u energetski kanal učenika/praktičara.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za II stepen Usui Reikija:

 

 • Teorijsko poznavanje šest nivoa našeg energetskog tela, akaša polja, morfičkog polja i auričnog polja;
 • Podešavanje energetskog kanala na frekvenciju Reiki simbola, poznavanje i korišćenje Reiki simbola u svrhu intenzivnijeg kanalisanja veće količine Reikija-kosmičke energije;
 • Poznavanje novih tehnika za rad na sebi kao što su tehnike transformacija emocija, emocionalno-mentalno čišćenje, jačanja energetskog kanala-meditacija putem glasovnih vibracija;
 • Umeće sprovođenja Reiki autotretmana uz pomoć Reiki simbola;
 • Umeće sprovođenja terapeutskog Reiki tretmana za druge ljude;
 • Umeće usmeravanja Reikija na daljinu-tretman na daljinu;
 • Poznavanje tehnika rada sa životnim i radnim prostorom;
 • Poznavanje novih naprednih tehnika zaštite ličnog energetskog polja i energetskog kanala uz pomoć Reiki simbola;
 • Poznavanje tehnika za rad na postizanju pozitivnih ciljeva.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Usui Reiki II stepen pozitivno deluje na različite nivoe našeg energetskog tela, fizičkog tela, na mentalni i emocionalni plan. Neki od glavnih efekata su:

 • Proširivanje ličnog energetskog kanala;
 • Povećanje kapaciteta kanalisanja Reikija;
 • Snažniji protok Reikija kroz energetske meridijane tela i čakre;
 • Snažnije podizanje lične frekvencije i vibracije;
 • Ubrzano čišćenje energetskog polja i fizičkog tela od toksina, obrazaca, fragmenata, trauma, programa itd.
 • Intezivniji autotretmani usled povećanja protoka Reikija kroz centralni energetski kanal.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad na II stepenu Usui Reikija;
 • Protokol rada na II stepenu Usui Reikija;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke za II stepen Usui Reikija;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja Reiki metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Reiki Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar Reiki terapeuta na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Završen I nivo Usui Reikija (potrebno je priložiti sertifikat o završetku obuke);
 • Potrebno je minimum 1.5-3 meseca redovnog praktikovanja Reiki veštine nakon pohađanja I nivoa Usui Reikija;
 • Odsustvo pejsmejkera;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke II stepen Usui Reikija:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

 • Individualnu obuku održava:

Reiki Master Učitelj – Goran Krstić