fbpx

Usui Reiki II stepen - Usui Reiki terapeuti

No. Ime i prezime Broj sertifikata
1. Miroslav Đajić 1/2021
2. Sofija Bulajić 2/2021
3. Sonja Kerečki 3/2021
4. Amra Brkić 4/2021
5. Anka Marković 5/2021
6. Stefan Vujić 6/2021
7. Katarina Jovanović 7/2021
8. Kristina Erceg 8/2021
9. Ivana Svorovska 9/2021
10. Jasminka Popović 10/2021
11. Vesna Dabović 11/2021
12. Jovan Đaković 12/2021
13. Marina Ivković 13/2021
14 Snežana Radić 14/2021
15. Aleksandra Joksimović 15/2021
16. Nevena Jovanović 16/2021
17. Slavica Danilov 17/2021
18. Zoran Jokić 18/2021
19. Marija Stepanović 19/2021
20. Predrag Marković 20/2021
21. Ljiljana Jaković 21/2021
22. Lidija Krstović 22/2021
23. Bosiljka Vuković 23/2021
24. Nataša Katić 24/2021
25. Sandra Kereš 25/2021
26. Milka Barbulj 26/2021
27. Ljubiša Joksimović 27/2021
28. Tamara Vidaković 28/2021
29. Goran Pešić 29/2022
30. Nikola Grubiša 30/2022
31. Milica Kerekeš 31/2022
32. Ana Stefanović Bilić 32/2022
33. Antoaneta Bukleska Ralevska 33/2023