USUI REIKI I STEPEN

USUI REIKI I STEPEN – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika individualne obuke;
 • Individualna obuka za Usui Reiki I stepen podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Reiki Master Učiteljom;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/polaznika za prijem inicijacije u I stepen Usui Reikija;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/polaznika u I stepen Usui Reikija.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za I stepen Usui Reikija:

 

 • Teorijsko poznavanje anatomije našeg energetskog tela;
 • Izvođenje Reiki autotretmana u cilju: punjenja energijom, redukcije stresa, smirenja, unapređenja zdravlja, jačanja imuniteta i opšte harmonizacije, podizanja raspoloženja, podizanja nivoa svesti i kreativnosti;
 • Izvođenje parcijalnog i skraćenog Reiki autotretmana, posebno u slučaju akutnih ili hroničnih stanja;
 • Primena Reikija kao metode rehabilitacije nakon hirurških intervencija i u cilju oporavka fizičkog tela;
 • Pomoć kućnim ljubimcima i životinjama generalno;
 • Isceljivanje i nega biljaka;
 • Harmonizacija međuljudskih odnosa kroz Reiki tretman;
 • Harmonizacija atmosfere u prostoru i tokom komunikacije s drugim ljudima;
 • Umeće primene Reikija za energetizaciju vode, hrane, drugih objekata;
 • Umeće unošenja Reikija u bilo koju aktivnost, ili bilo koji proces, kojim se bavimo, u cilju poboljšanja kvaliteta;
 • Poznavanje tehnika za zaštitu našeg energetskog polja i energetskog kanala za vreme Reiki tretmana;
 • Poboljšanje kvaliteta života kako generalo tako i svakodnevnim pojedinostima.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Reiki metoda pozitivno deluje na različite elemente našeg organizma. Sve pozitivne efekte koji nastaju možemo podeliti u opšte, fiziološke, psihološke i biohemijske.

OPŠTI EFEKTI:

 • Podsticanje prirodne sposobnost ljudskog organizma na samoisceljivanje, mobilizacija svih njegovih kapaciteta u tu svrhu;
 • Ostvarivanje snažnog preventivnog učinka;
 • Jačanje imuniteta;
 • Povećanje vitalnosti organizma;
 • Podmlađivanje;
 • Produženje životnog veka;
 • Zaštita organizma od neželjenih dejstava lekova, anastezije i hemoterapije;
 • Ubrzavanje dejstva lekova;
 • Ubrzavanje procesa ozdravljenja i oporavka, kada se koristi uporedo s metodama savremene medicine;
 • Produžavanje dejstva vitamina i poboljšanje njihove apsorpcije;
 • Eliminisanje otpada, toksina i drugih štetnih materija iz organizma;
 • Oslobađanje od opstipacije;
 • Oslobađanje od stresa, relaksacija, brzo smirenje i opuštanje;
 • Oslobađanje od nesanice;
 • Regulisanje temperature tela;
 • Sprečavanje nastanka i razvoja depresije;
 • Ubrzavanje lečenja bolesti zavisnosti, kao što su: pušenje, alkohol, droga, preterano konzumiranje hrane;
 • Uspostavljanje ravnoteže tela i duha;
 • Uspostavljanje harmonije emotivnog stanja;
 • Uravnotežavanje leve i desne strane mozga;
 • Povećanje nivoa koncentracije i pamćenja;
 • Osetno ispunjenje pozitivnom energijom i optimizmom;
 • Podizanje nivoa svesti;
 • Vidljivo podizanje nivoa intuicije;
 • Snažno podsticanje samoostvarivanja, razvoj postojećih i otkrivanje novih talenata;
 • Razvoj osobina kao što su: saosećanje, ljubav prema sebi, prihvatanje sebe, ljubav prema životu, dublje razumevanje sebe i drugih, ljubav prema okolini i svim živim bićima;
 • Povećanje socijalne adaptilnosti;
 • Poboljšanje energetskog kvaliteta hrane i vode, oslobađanje istih od teških metala i toksina;
 • Stvaranje oko osobe prijatnog, pozitivnog biopolja, povećanje harizme i privlačnosti;
 • Zaštita ljudskog biopolja od uticaja negativne energije;
 • Uspostavljanje harmonije u međuljudskim odnosima;
 • Podizanje pozitivnih vibracija u životnom i radnom prostoru, kao i njihovo isceljivanje;
 • Stvaranje atmosfere, koja omogućava opuštenu i prijatnu komunikaciju, nezavisno od okolnosti;
 • Privlačenje pozitivnih prilika i uspeha na poslovnom i privatnom planu;
 • Postizanje pozitivnih ciljeva.

 

FIZIOLOŠKI EFEKTI:

 • Postojana ravnoteža autonomnog nervnog istema, sa tendencijom blage dominacije parasimpatičkog nervnog sistema pre nego uobičajnog stresnog simpatičkog nervnog sistema;
 • Smanjenje srčanog pulsa;
 • Ritam disanja se usporava;
 • Krvni pritisak se normalizuje;
 • EEG – alfa talasi se povećavaju;
 • EMG – aktivnosti opadaju;
 • EEG osnovnog ritma mozga glave se poboljšava;
 • Komponenta usporene aktivnosti mozga glave se smanjuje;
 • Endokrini sistem se balansira;
 • Kardiovaskularne funkcije se poboljšavaju;
 • Respiratorne funkcije se poboljšavaju;
 • Gastrointestinalne funkcije se normalizuju;
 • Ekskretorne funkcije se pospešuju;
 • Energetski nivo je znatno viši;
 • Telesna težina se normalizuje;
 • Spavanje se normalizuje;
 • Imunitet jača;
 • Osećaj bola se smanjuje.

 

PSIHOLOŠKI EFEKTI:

 • Somatska svesnost se povećava;
 • Koordinacja pokreta se povećava;
 • Raspoloženje se popravlja;
 • Osećanje zadovoljstva samim sobom i okolinom se pojačava;
 • Povećava se samo-ostvarenje;
 • Nivo kreativnosti je viši;
 • Povećava se socijalna adaptilnost;
 • Anksioznost i depresija se povlače;
 • Agresivnost se smanjuje;
 • Psihomotorne fukcije se poboljšavaju;
 • Kognitivne funkcije se poboljšavaju.

 

BIOHEMIJSKI EFEKTI:

 • Opada nivo glukoze;
 • Opada nivo natrijuma;
 • Ukupan holesterol se smanjuje;
 • Trigliceridi opadaju;
 • HDL holesterol se povećava;
 • LDL holesterol se smanjuje;
 • VLDL holestrol se smanjuje;
 • Holinesteraze se povećavaju;
 • Kateholamin se smanjuje;
 • ATP se povećava;
 • Hematokrit se povećava;
 • Hemoglobin se povećava;
 • Broj limfocita se povećava;
 • Ukupan broj belih krvnih zrnca se smanjuje;
 • Lučenje tiroksina se povećava;
 • Vitamin C se povećava;
 • Ukupan serum protein se povećava;
 • Oksitocin se povećava;
 • Prolaktin se povećava.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad na I stepenu Usui Reikija;
 • Protokol rada na I stepenu Usui Reikija;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke za I stepen Usui Reikija;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja Reiki metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Reiki Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar Reiki praktičara na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Interesovanje za Reiki veštinu, kao jednog od načina rada na sebi u cilju poboljšanja psihofizičke kondicije i ličnog razvoja;
 • Odsustvo pejsmejkera;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija;
 • Od 13 godine starosti, za maloletne osobe, obavezno je prisustvo roditelja/staratelja na obuci ili overena pismena saglasnost od strane roditelja/staratelja.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke I stepen Usui Reikija:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

 • Individualnu obuku održava:

Reiki Master Učitelj – Goran Krstić