KUNDALINI REIKI I STEPEN

KUNDALINI REIKI I STEPEN – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

 

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna.

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika individualne obuke;
 • Individualna obuka za Kundalini Reiki I stepen podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Reiki Master Učiteljom;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/polaznika za prijem inicijacije u I stepen Kundalini Reikija;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/polaznika u I stepen Kundalini Reikija.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za I stepen Kundalini Reikija:

 

 • Teorijsko poznavanje Kundalini energije kao životne vitalne sile i istorije Kundalini Reikija;
 • Izvođenje Kundalini Reiki autotretmana u cilju pročišćivanja centralnog energetskog sistema, energetskih meridijana i čakri u svrhu pripreme za buđenje Kundalini energije na II stepenu;
 • Primena tehnike meditacije u svrhu pripreme za buđenje Kundalini energije;
 • Izvođenje parcijalnog i skraćenog Kundalini Reiki autotretmana, posebno u slučaju akutnih ili hroničnih stanja;
 • Primena Kundalini Reikija kao metode rehabilitacije nakon hirurških intervencija i u cilju oporavka fizičkog tela;
 • Pomoć kućnim ljubimcima i životinjama generalno;
 • Isceljivanje i nega biljaka;
 • Harmonizacija međuljudskih odnosa kroz Kundalini Reiki tretman;
 • Umeće primene Kundalini Reikija za energetizaciju vode, hrane, drugih objekata;
 • Umeće unošenja Kundalini Reikija u bilo koju aktivnost, ili bilo koji proces, kojim se bavimo, u cilju poboljšanja kvaliteta;
 • Poznavanje tehnika za zaštitu našeg energetskog polja i energetskog kanala za vreme Kundalini Reiki tretmana.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Kundalini Reiki pozitivno deluje na različite elemente našeg organizma. Neki od glavnih efekata su:

 • Proširivanje energetskog kanala, centralnog energetskog sistema, energetskih meridijana i čakri (centralnih i minornih);
 • Brisanje blokada na mentalnom i emocionalnom nivou kao i drugih energetskih fragmenata poput obrazaca, fobija, programa i trauma;
 • Pročišćavanje centralnog energetskog sistema i svih energetskih meridijana;
 • Podizanje ličnih enegetskih kapaciteta;
 • Podizanje frekvencije i vibracije energetskog polja i fizičkog tela;
 • Promena načina života;
 • Povećavanje mentalnih kapaciteta (povećavanje koncentracije i fokusa);
 • Energetizacija fizičkog tela.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad na I stepenu Kundalini Reikija;
 • Protokol rada na I stepenu Kundalini Reikija;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke za I stepen Kundalini Reikija;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja Kundalini Reiki metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Reiki Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar Kundalini Reiki praktičara na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Interesovanje za Kundalini Reiki veštinu, kao jednog od načina rada na sebi u cilju poboljšanja psihofizičke kondicije i ličnog razvoja;
 • Završena obuka za I stepen Tradicionalnog Usui Reikija;
 • Odsustvo pejsmejkera;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija;
 • Od 13 godine starosti, za maloletne osobe, obavezno je prisustvo roditelja/staratelja na obuci ili overena pismena saglasnost od strane roditelja/staratelja.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke I stepen Kundalini Reikija:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

 • Individualnu obuku održava:

Reiki Master Učitelj – Goran Krstić