Individualna obuka Kanalisanje ličnih Vodiča koja se održava u Akademiji Alijansa

KANALISANJE LIČNIH VODIČA

Individualna obuka Kanalisanje ličnih Vodiča koja se održava u Akademiji Alijansa

Kanalisanje ličnih Vodiča u drevnim vremenima je bilo prirodno za ljudska bića koja su aktivno komunicirala sa svojim ličnim Vodičima i slušala njihova usmerenja kako bi se u što većoj meri realizovao njihov životni Plan iskustava.

Kroz vreme takav vid komunikacije je pao u zaborav. Srećom, drevno znanje se ponovo vraća ljudi se polako bude iz sna, uviđajući da zapravo nikad nisu bili sami, uz njih su bili i biće od početka do kraja njihovi lični Vodiči.

 

Šta su lični Vodiči

 

Vodiči su visokofrekventni entiteti koji su povezani eterično-energetskim sponama sa energetskim poljem ljudskog bića. Na taj način su integrisani kao deo samog energetskog polja osobe. Kako su vezani za nas odnosno za naš život i razvoj, tako kao mi i oni isto sakupljaju iskustva. Sve što se dešava nama, takođe se dešava i njima u smislu razvoja i evolucije kroz proživljavanje iskustava. Oni puno uče kroz nas kao i mi preko njih, to je posebna veza i Ugovor duše sa izabranim vodičima pre fizičke inkarnacije.

 

Vodiči akumuliraju sva iskustva kroz fizičku inkarnaciju čoveka, te na taj način ubrzano evoluiraju na viši nivo Svesti. Čovek može imati više Vodiča koji su raspoređeni u određene oblasti od značaja za Plan duše kao na primer životni plan, materijalna egzistencija, prošle inkarnacije, zdravlje, bezbednost, u slučaju vanrednih i nepredviđenih okolnosti itd.

Svaka osoba ima svog glavnog vodiča, a najčešće je u domenu životnog plana i razvoja. Izabrani vodiči za čoveka jesu saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju. Međutim, naši Vodiči ne donose odluke umesto nas niti umesto nas mogu preduzeti potrebne korake. Naši Vodiči su tu da nam u skladu sa našim odlukama otvore odnosno kreiraju prilike kako bi se te odluke manifestovale za naše najviše dobro.

 

Zadatak Vodiča jeste da pomognu da se u celosti realizuje utvrđeni Plan duše u smislu manifestovanja svih iskustava koja je duša izabrala prilikom inkarnacije.

Kad osoba ima otvoren kontakt sa Vodičima, oni takođe mogu da se ostvare kroz ulogu zaštitnika jer vide dalju vremensku liniju i razvoj događaja stoga se uključuju sa upozorenjima da osoba obrati pažnju na nešto ili da bude oprezna dok ne prođe kritičan trenutak.

Oni su za nas nešto najbliže, rade u svakom trenutku našeg života, znaju svaku tajnu ili informaciju o nama iz razloga jer su deo morfičkog polja čoveka. Morfičko polje jeste polje koje sadrži sve informacije koje su se ubeležile kroz celu fizičku inkarnaciju osobe. Stoga su nam nešto najbliže jer znaju o čemu razmišljamo i koji su nam planovi, znaju koje su naše najdublje želje.

 

Uvek su uz nas kroz sve događaje i iskustva koje osoba proživi. Usled gustine 3 dimenzije i neaktivnosti pinealne žlezde ljudi nemaju aktivan kanal komunikacije sa svojim Vodičima, stoga mnogo teže prolaze kroz iskustva za vreme inkarnacije. Često Vodiči šalju poruke i upozorenja na suptilan način, međutim usled prevelike buke u umu osobe poruke ili upozorenja ne stignu do osobe.

 

Kanalisanje Vodiča

 

Kanalisanje Vodiča podrazumeva uspostavljenu komunikaciju između osobe i njenih ličnih Vodiča, tako što se kanališu informacije koje se prikazuju u vidu slika, kodova, reči, govora, fizičkih senzacija i slično. Da bi se ponovo uspostavila komunikacija na svesnom nivou sa Vodičima, na kraju obuke se sprovodi posebna inicijacija koja omogućava integrisanje simbola-kodova koji su jedinstveni za svakog Vodiča, tako što se simboli-kodovi ugrađuju u energetski kanal osobe. Na taj način postepeno se formira aktivna i svesna komunikacija sa Vodičima.

 

KANALISANJE LIČNIH VODIČA – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

 

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna.

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika individualne obuke;
 • Individualna obuka za Kanalisanje ličnih Vodiča podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Učiteljom;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija „Ujedinjenje uma i tela“, radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/polaznika za prijem inicijacije;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/polaznika Kanalisanje ličnih Vodiča.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za Kanalisanje ličnih Vodiča:

 

 • Stečeno znanje o teorijskom delu energetskog tela čoveka, nivoima energetskog tela, auričnom polju, morfičkom polju i akaša polju;
 • Teorijsko znanje o Vodičima, kako oni funkcionišu, njihova podela, načini uspostavljanja komunikacije, tipovi kanalisanja;
 • Primena tehnike meditacije „KI“ i tehnike meditacije „Ujedinjenje uma i tela“ kao vid pripreme za kanalisanje i uspostavljanje kontakta sa svojim Vodičima;
 • Poznavanje i primena procedure kanalisanja i uspostavljanja kontakta sa svojim Vodičima.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Neki od glavnih efekata su:

 • Proširivanje energetskog kanala;
 • Aktiviranje i intenziviranje rada Pinealne žlezde;
 • Aktiviranje i razvijanje nadsluha (unutrašnjeg sluha);
 • Jačanje unutrašnje intuicije;
 • Proširivanje i podizanje lične Svesti;
 • Podizanje frekvencije i vibracije ličnog energetskog polja;
 • Uspostavljanje svesne komunikacije sa svojim Vodičima kroz kanalisanje.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad;
 • Tehnike rada „KI“ i „Ujedinjenje uma i tela“;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke za Kanalisanje ličnih Vodiča;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja Kanalisanja ličnih Vodiča kao metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar praktičara metode Kanalisanje ličnih Vodiča na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Interesovanje za obuku Kanalisanje ličnih Vodiča;
 • Završena obuka za I stepen Tradicionalnog Usui Reikija;
 • Odsustvo pejsmejkera;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke Kanalisanje ličnih Vodiča:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

Individualna obuka Kanalisanje ličnih Vodiča koja se održava u Akademiji Alijansa