Individualne obuke u Akademiji Alijansa

INDIVIDUALNE OBUKE

Individualne obuke su ono po čemu se Akademija Alijansa izdvaja od drugih sličnih. Akademija Alijansa pruža jedinstveni individualni pristup u radu sa polaznicima i praktičarima na različitim obukama, te se obuke realizuju kao individualne, a ne grupne obuke. Ovakve obuke za razliku od grupnih obuka omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije.

 

Pored toga, obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost, razmenu mišljenja i iskustava. Sama obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija kao jedinstveno i specifično iskustvo na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika obuke.

 

Takođe, po završetku obuke svaki polaznik koji je pohađao određenu obuku pored dobijanja priručnika za rad i sertifikata, takođe se upisuje u  jedinstveni Registar Akademije koji je transparentan i dostupan na sajtu Akademije Alijansa. 

 

Registar možete pogledati u prilogu linka:

REGISTAR AKADEMIJE

USUI REIKI

Usui Reiki I stepen
Individualne obuke u Akademiji Alijansa
Usui Reiki II stepen
Individualne obuke u Akademiji Alijansa
Usui Reiki Master stepen
Usui Reiki Učiteljski stepen

KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki I stepen
Kundalini Reiki II stepen
Kundalini Reiki Master stepen

DRUGE OBUKE

Eko Rei
Anđeoski Reiki
Individualna obuka Kanalisanje ličnih Vodiča koja se održava u Akademiji Alijansa
Kanalisanje ličnih Vodiča