EKO REI

Eko Rei je nova grana Reikija koja se razvila u jedinstvenu sistematizovanu metodu energetskog rada pomoću koje se radi na energetskoj ekologiji prostora, a sve u svrhu čišćenja, isceljivanja, energetizacije, harmonizacije i zaštite životnog ili radnog prostora.

Ova metoda omogućava da dođe do oslobođenja prostora od energetskih toksina i neutralizacije geopatogenih zona kako bi sama energija prostora bila podržavajuća za dalji rad na sebi.

Master Energetske ekologije ili Ekoreikolog je osoba koja je završila sistem EkoRei i uspešno ga primenjuje u cilju očuvanja energetske ekologije ne samo svog prostora, nego i životnih ili radnih prostora drugih ljudi koji takvu pomoć traže.

 

Poznato nam je da do narušavanja zdravstvenog stanja i opadanja kvaliteta života često dolazi kroz uticaj destruktivnih energija stvorenih, pre svega, mislima i emocijama. Životni i poslovni prostor imaju energetsko polje koje je živo i akumulira sve energije koje su u njemu prisutne.

Prostor beleži i „pamti“ sva negativna i pozitivna dešavanja koja su se odigrala u njemu, samim tim energetsko polje prostora može nepovoljno ili blagotvorno da utiče na psihofizičko stanje ljudi koji borave u prostoru.

 

Stoga, EkoRei sistem je nastao kao skup nekoliko energetskih tehnika, od kojih je svaka prekopotrebna za rad sa prostorom, što je znatno kompleksniji proces nego što može da se čini na prvi pogled. Šest koraka koji se izvode u vidu energetskih tehnika, je svakako neuporedivo više nego što je poznato u sistemu tradicionalnog Usui Reikija.

 

Metod Eko Rei – Energetska ekologija je sistematizovan tako da u sebi sadrži četiri inicijacije u koje se praktičar inicira tokom obuke i sa kojima ume da radi nakon obuke. Tehnike koje se primenjuju u radu sa prostorom mogu se takođe primenjivati u radu sa sobom kroz autotretmane, kontaktne tretmane i tretmane na daljinu za druge.

 

Inicijacije u četiri tehnike su:

 • Zrak Tranformacije – Ljubičasta svetlost;
 • Eterični kristali: Ametist, Rozekvarc, Gorski kristal i Smaragd;
 • Četiri prirodna elementa;
 • Ujedinjena Energija Svetlosti (podrazumeva rad sa simbolom).

 

EKO REI – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

 

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna.

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika individualne obuke;
 • Individualna obuka za Eko Rei podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Reiki Master Učiteljom;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/polaznika za prijem inicijacije u Eko Rei;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/polaznika u Eko Rei.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za EkoRei:

 

 • Primena Eko Rei metode za čišćenje, energetizaciju i zaštitu životnog ili poslovnog prostora;
 • Primena tehnike Zrak Tranformacije – Ljubičasta svetlost u radu sa prostorom;
 • Primena tehnike Eterični kristali: Ametist, Rozekvarc, Gorski kristal i Smaragd u radu sa prostorom;
 • Primena tehnike Četiri prirodna elementa u radu sa prostorom;
 • Primena tehnike Ujedinjena Energija Svetlosti uz pomoć simbola koji se predaje tokom obuke;
 • Korišćenje tehnika za rad na sebi kroz autotretmane, za rad sa drugim ljudima kroz kontaktne tretmane i tretmane na daljinu;
 • EkoRei kao mogućnost dodatnog posla u radu sa klijentima.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Neki od glavnih efekata su:

 • Očišćen, energetizovan i zaštićen životni ili poslovni prostor;
 • Harmonizovanost prostora kao podržavajuća potpora za nesmetan rad na sebi kroz meditacije i druge tehnike rada na sebi;
 • Podizanje frekvencije i vibracije životnog ili poslovnog prostora;
 • Neutralisanje geopatogenih zona u prostoru;
 • Nemogućnost opstanka niskofrekvetne energije u prostoru u kom je primenjen EkoRei;
 • Sublimacija i transformacija niskofrekvetne energije, obrazaca, trauma i strahova u prostoru;
 • Harmonizacija odnosa između članova porodice ili kolega na radnom mestu;
 • Potpuna energetska zaštita samog prostora od niskofrekventnih upliva iz spolja.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad;
 • Protokol rada;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke za Mastera energetske ekologije-Ekoreikolog;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja EkoRei metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Reiki Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar Mastera energetske ekologije na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Interesovanje za EkoRei metodu;
 • Završena obuka za I stepen Tradicionalnog Usui Reikija;
 • Odsustvo pejsmejkera;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke I stepen Kundalini Reikija:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

 • Individualnu obuku održava:

Reiki Master Učitelj – Goran Krstić