Važnost energetske zaštite

https://akademija-alijansa.com/wp-content/uploads/2022/06/vaznost-energetske-zastite-blog-akademija-alijansa-reiki-obuke-seminari-individualna-usui-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licni-vodici-tretman-inicijacija-pancevo-1.mp4 VAŽNOST ENERGETSKE ZAŠTITE Otvaranje energetskog polja i energetskog kanala   Mnogo puta smo govorili o važnosti otvaranja i zatvaranja svog energetskog polja i energetskog kanala po završetku nekog određenog  metoda rada na sebi. Da bi se objasnilo zbog čega su otvorenost i zatvorenost ergetskog polja i energetskog kanala važni segmenti lične energetske zaštite, potrebno […]

Inicijacija – Otvaranje energetskog kanala

INICIJACIJA – OTVARANJE ENERGETSKOG KANALA Svaka osoba ima svoj lični energetski kanal koji je u eteričnoj formi. Energetski kanal je najčešće cevastog oblika iz razloga jer su čakre odnosno energetski centri energetskog tela raspoređeni u nizu od temena glave do karlice, te svojim radom kao mali motori stvaraju kanal takve forme. Sam energetski kanal omogućava […]

Arhanđeli i anđeli

ARHANĐELI I ANĐELI Anđeli i arhanđeli su svetlosni entiteti, visokofrekventna bića bez telesne forme. Ova bića prebivaju u sedmoj dimenziji (poslednja dimenzionalna ravan sa mogućnošću individualne svesti) i vibriraju u sedmoj gustini. Ono što ih razlikuje od Vodiča jeste da nikad nisu imali fizičku inkarnaciju u nižim dimenzijama stoga u svojoj svesti nemaju iskustva dualiteta, […]

Duhovni Vodiči

DUHOVNI VODIČI Duhovni Vodiči su jedan od najvažnijih segmenata ličnog energetskog polja čoveka. Kako je  vremenom došlo do pada u kolektivnoj Svesti čovečanstva usled jačanja matrice, gustine i dualiteta na planeti kao i usled gašenja više lanaca DNK, tako su ljudska bića u svojoj svesti počela da zaboravljaju šta su to Vodiči, šta je njihova […]