Kundalini kao životna vitalna sila

KUNDALINI KAO ŽIVOTNA VITALNA SILA Kundalini  kao životna vitalna sila čoveka je energija koja u sanskritu znači „cirkulana moć.“ Kundalini odnosno Šakti jeste životna vitalna energija svakog ljudskog bića. Ona je energija zemlje koja se nalazi u dnu karlice, mesto gde počinje kičmeni stub. Kundalini energija kad je neaktivna i uspavana, ona nalik zmiji počiva […]

Zašto životni prostor ima važnu ulogu u radu na sebi

ZAŠTO ŽIVOTNI PROSTOR IMA VAŽNU ULOGU U RADU NA SEBI Eko Rei praktičarima je poznato da do narušavanja zdravstvenog stanja i opadanja kvaliteta života dolazi kroz uticaj destruktivnih energija stvorenih, pre svega, mislima i emocijama ljudi. Prostor je bazen, bunar i skladište takvih energija koje neminovno ostvaruju snažno destruktivno dejstvo na svaki aspekt ljudskog bića. […]

Benefiti Reiki autotretmana

BENEFITI REIKI AUTOTRETMANA KAKO REIKI FUNKCIONIŠE   Tokom proticanja kroz energetski kanal onog ko kanališe, kvalitet kosmičke energija ne podleže promenama, te energija stiže do primaoca u prvobitnom, čistom stanju. Čovek koji kanališe ne može da prenese primaocu Reiki tretmana ništa lično. Takođe, nakon Reiki tretmana Prana se zadržava satima i nastavlja svoje pozitivno dejstvo […]

Naučne činjenice o Reikiju

NAUČNE ČINJENICE O REIKIJU Reiki je metoda tradicionalne medicine, koja je legalizovana i odobrena podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine.Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki metodu u metode rehabilitacije (za unapređenje zdravlja).Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja […]