ANĐEOSKI REIKI

ANĐEOSKI REIKI je jedan od Reiki stilova koji je veoma popularan u Rusiji, Americi i u pojedinim zemljama Evrope. Anđeoski Reiki je jedan od najprihvaćenijih stilova odnosno pravaca jer je jednostavan, lako primenjiv, pogodan za sve uzraste, a njegove mogućnosti pokrivaju sva polja ljudskog života. Anđeoski Reiki se jako dobro usklađuje s Usui Reikijem, kao i sa svakom postojećom metodom komplementarne medicine. Ubrzava dejstvo metode, poboljšava efikasnost, ublažava eventualne simptome čišćenja nakon Usui Reiki inicijacija ili tretmana.

 

Anđeoski Reiki ne samo da je kompatibilan s Usui Reikijem, već je ovaj stil odlična dopuna za primenu svih tehnika Usui Reikija. Primena tehhnika Anđeoskog Reikija podiže na potpuno novi, efikasniji nivo, bilo koji energetski rad u cilju unapređenja psihofizičkog stanja i poboljšanja kvaliteta života.

 

Tokom primene Anđeoskog Reikija, energija ostvaruje svoje snažno delovanje prvenstveno kroz aurično polje ljudskog bića, kao da se kreće spolja, stoga prikazuje posebno produktivan uticaj na rešavanje raznih problema, na međuljudske odnose, raznorazne situacije  i životne okolnosti.

 

Obuka u Arhanđeoski Reiki podrazumeva prenos teoretskih, praktičnih i energetskih znanja. Energetska znanja podržana su sa 8 simbola – formula pokretanja energije, koji predstavljaju eterične kodove za određeni energetski nivo i prenose se osobi pomoću inicijacije to jest ugrađivanje simbola u energetski kanal praktičara. Naime, Arhanđeoski Reiki je sistematizovana tehnika koja putem simbola odnosno kodova omogućava interakciju sa frekvencijama visokofrekventnih energetskih bića kao što su Arhanđeli.

 

Ovaj Reiki stil može biti dobar početak za svaku osobu koja želi da kroz energetski rad pomaže sebi i svojim najbližima, da poveća nivo kvaliteta svog života kao i da se nauči transformisanju svojih ličnih energija.

Praktikovanje Anđeoskog Reikija omogućava ljudskom biću da komunicira sa visokofrekventnim energijama odnosno sa energijama Arhanđela, a svako od njih je specifičan kao na primer Arhanđeo Mihajlo koji je najbolji za zaštitu, Rafailo za isceljivanje i blagostanje, itd. Praktikovanje Arhanđeoskog Reikija dobija se osećaj zaštićenosti i sigurnosti, jer tokom primene ove Reiki tehnike mi vidimo kako se stvari menjaju nabolje, osećamo da možemo istinski i snažno uticati na okolnosti svog života, rešavati probleme mnogo lakše nego što je to bilo pre.

 

ANĐEOSKI REIKI – OPIS INDIVIDUALNE OBUKE

 

Ono što nas razlikuje od drugih jeste što je obuka uvek individualna, a ne grupna.

 • Individualna obuka za razliku od grupne obuke omogućava visok kvalitet razmene i komunikacije koja je potpuna između Učitelja i učenika odnosno polaznika, stoga je u praksi Akademije Alijanse da se uvek sprovode individualne obuke i inicijacije;
 • Sama individualna obuka i inicijacija zahteva posebnu pažnju i vreme s obzirom da je inicijacija na kraju obuke uvek lična, intimna i posebna za svakog učenika odnosno polaznika individualne obuke;
 • Individualna obuka za Anđeoski Reiki podrazumeva:

upoznavanje, razmenu iskustava, zajednički prolazak teorijskog i praktičnog dela kroz priručnik i u radu sa Učiteljom, dodela simbola odnosno kodova koji se odnose na Arhanđele;

 • Individualna obuka takođe podrazumeva aktivnu diskusiju, uključenost i razmenu mišljenja;
 • Neposredno pred inicijaciju, kao deo individualne obuke radi se meditacija , radi lakše pripreme i otvaranja energetskog polja i energetskog kanala učenika/polaznika za prijem inicijacije;
 • Po završetku meditacije, sprovodi se ceremonija inicijacije učenika/polaznika tako što se ugrađuju simboli odnosno kodovi u sam energetski kanal kako bi praktičar mogao da kanališe frekvenciju ugrađenih kodova.

 

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU

 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvujete, tim Reiki Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu.

Sama inicijacija ima isti efekat i učinkovitost kao da ste lično prisutni u prostorijama Akademije. Naime, prilikom inicijacije putem simbola-kodova formira se kvantni most između energetskog polja Reiki Učitelja i Vašeg energetskog polja, formirani kvantni most je u potpunosti zaštićen simbolima, stoga frekvencije koje treba da se ugrade u Vaš lični energetski kanal i energetsko polje, nesmetano prolaze kroz kvantni most, te se ugrađuju u Vaše polje tokom inicijacije.

 

Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika. Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na E-mail skripte odnosno Priručnike u PDF-u koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju. Nakon što se pročitaju Priručnici i pripremi se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

 

ZOOM obuka predviđa zajednčki prolazak kroz Priručnik, odnosno prolazak teorijskog i praktičnog dela, aktivnu diskusiju i uključenost. Nakon prolaska kroz teorijski i praktični deo, sprovodi se inicijacija. ZOOM obuka traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka obuke.

 

Stečena znanja i umeća nakon završetka obuke za Anđeoski Reiki:

 

 • Teorijsko poznavanje dimenzija i gustina kao i osme dimenzije-prostorne ravni gde prebivaju Arhanđeli;
 • Upoznavanje sa osam simbola – formula odnosno kodova koji omogućavaju povezivanje energetskog polja čoveka sa frekvencijama visokofrekvetnih entiteta kao što su Arhanđeli;
 • Primena praktičnih znanja koja je vezana za aktivaciju i korišćenje simbola odnosno kodova i njihovu primenu u tretmanima;
 • Savladavanje umeća sprovođenja autotretmana i tretmana za druge;
 • Primena parcijalnog autotretmana i tretmana za druge;
 • Umeće slanja tretmana na daljinu za druge;
 • Primena tehnike meditativnog autotretmana;
 • Primena tehnika u radu sa životnim ili poslovnim prostorom odnosno tehnika čišćenja, energetizacije, zaštite i podizanja frekvencije prostora;
 • Pomoć u radu u oblastima tradicionalne i netradicionalne medicine;
 • Isceljivanje i harmonizacija međuljudskih odnosa;
 • Usmeravanje pozitivne namere u budućnost ili u planirane situacije i događaje;
 • Primena tehnika za čišćenje trauma, obrazaca, fobija i drugih zaostalih fragmenata koji su formirani u prošlosti;
 • Savladavanje tehnike za pomoć u isceljivanju štetnih navika u razmišljanju, ponašanju, u ishrani i u načinu života generalno;
 • Savladavanje tehnika energetske podrške u pokretanju i ostvarivanju životnih ili poslovnih projekata;
 • Savladavanje tehnika za rad na postizanju ciljeva;
 • Primena tehnike zaštite u svrhu zaštite energetskog polja i energetskog kanala;
 • Primena i usklađivanje Anđeoskog Reikija sa tradicionalnim Usui Reikijem.

 

Efekti po završetku individualne obuke

 

Neki od glavnih efekata su:

 • Nagli porast lične Svesti, frekvencije i vibracije
 • Osvešćivanje i otkrivanje svrhe života;
 • Pomoć u oslobađanju od strahova, preteranih briga, kao i pomoć u razvoju vere u sebe;
 • Razvijanje unutrašnje intuicije;
 • Suptilan kontakt sa frekvencijama visokofrekventnih bića kao što su Arhanđeli;
 • Razvijanje empatije odnosno saosećanja i dublje razumevanje za potrebe drugih;
 • Postizanje unutrašnjeg mira, razgradnja blokada kao što je ljutnja ili strah na mentalnom i emocionalnom nivou čoveka;
 • Pomoć u sticanju stanja nadahnuća, kao i novog pokretačkog impulsa u svim vrstama obuke, u nauci i poslovima svih vrsta;
 • Veća disciplina Ega;
 • Oslobađanju od bolnih uspomena, od destruktivnih energija (koje nastaju kao rezultat ponovnog preživljavanja bolnih događaja) na mentalnom i emocionalnom nivou;
 • Zaštita za sebe i za druge od fizičkih i duhovnih opasnosti;
 • Oslobađanje odnosno distanciranje od teških, nepovoljnih situacija i niskofrekventnih ljudi;
 • Oslobađanje od različitih vrsta zavisnosti (droga, alkohol, duvan, hrana) kao i oslobađanju od vezivanja za bilo koga i bilo šta;
 • Razvijanje novih pozitivnih crta karaktera, posebno strpljenja i diplomatičnosti.

 

Šta se dobija po završetku obuke

 

Po završetku individualne obuke dobija se:

 • Priručnik za rad;
 • Simboli za rad sa Arhanđelima;
 • Instrukcije za duhovni priziv 8 Arhanđela;
 • Protokol rada za spiritualne tretmane;
 • Sertifikat Akademije Alijansa o završetku obuke Anđeoski Reiki;
 • Online podrška putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja Anđeoskog Reikija kao metode, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu. Online podrška podrazumeva konsultacije s Reiki Master Učiteljem koji je održao individualnu obuku, a takođe i sa članovima tima Učitelja;
 • Upis u zvanični Registar praktičara Anđeoskog Reikija na sajtu Akademije Alijansa.

Uslovi za pohađanje obuke:

 

 • Interesovanje za obuku Anđeoski Reiki;
 • Završena obuka za I stepen Tradicionalnog Usui Reikija;
 • Odsustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije;
 • Trudnoća.

 

Mere opreza:

 

 • Insulinska terapija;
 • Prisutnost pejsmejkera.

 

Tehničke informacije:

 

 • Mesto održavanja obuke Anđeoski Reiki:

Lava Tolstoja br. 6, 26000, Pančevo, Akademije Alijansa;

 • Vremensko trajanje individualne obuke:

Između 4-5 sati;

 • Individualnu obuku održava:

Reiki Master Učitelj – Goran Krstić