VAŽNOST ENERGETSKE ZAŠTITE

Otvaranje energetskog polja i energetskog kanala

 

Mnogo puta smo govorili o važnosti otvaranja i zatvaranja svog energetskog polja i energetskog kanala po završetku nekog određenog  metoda rada na sebi. Da bi se objasnilo zbog čega su otvorenost i zatvorenost ergetskog polja i energetskog kanala važni segmenti lične energetske zaštite, potrebno je dublje razjasniti pod šta sve podrazumeva otvorenog energetskog polja odnosno auričnog polja i energetskog kanala.

Oni koji rade na sebi, često iz uma ispuste svest o tome koliko zapravo mogu biti ranjivi ako slobodnom voljom bilo da je nesvesno ili svesno otvore svoje lično energetsko polje tokom najobičnije meditacije. Naš um i naše misli su vrlo moćne, imaju kokreatorski potencijal stoga snaga naše namere ima težinu u 3D, te samim tim imamo mogućnost da lako otvorimo, zatvorimo ili zaštitimo svoje energetsko polje i energetski kanal. Sve se to dešava prirodno automatski čim pomislimo da kreiramo misao i nameru o tome.

Međutim, mnogi praktičari meditacije, praktičari Reikija ili drugih energetskih metoda ne razmišljaju koliko mogu biti izloženi spoljašnjim uplivima u trenutku kad otvore svoje energetsko polje i kanal iako su krenuli iz dobre namere da podižu svoju ličnu frekvenciju, vibraciju i Svest.

Nekima je već poznato, mi kad meditiramo ili se bavimo energetskim radom, svesno prebacujemo naše moždane talase iz beta (budno stanje) stanja u alfa stanje (stanje meditacije), tada dolazi prirodno do postepenog otvaranja našeg energetskog polja i energetskog kanala koji se postepeno otvore do svog maksimuma, spremni za prijem spoljašnjih energija, frekvencija, informacija (kanalisanje) i interakciju sa energijama iz okruženja.

Ako prvobitno ne zaštitimo svoje energetsko polje i energetski kanal, tada smo potpuno izloženi uplivima niskofrekventnih energija kao što su entiteti koji opet mogu da manipulišu našom pinealnom žlezdom stvarajući lažne slike i projekcije sve sa ciljem da se prikače na naše polje i kanal kako bi crpeli energiju. Ljudi naivno i olako ulaze u interakciju sa takvim entitetima koji se pojave u njihovom okruženju misleći da su neka visokofrekvetna bića ili entiteti, kao mala slepa deca koja nemaju kontrolu nad procesima tokom meditacije kad je energetsko polje u potpunosti otvoreno. 

Niskofrekventni entiteti i zaštita energetskog polja

Stoga individualna meditacija jeste najbezbedniji način rada na sebi uz aktivaciju energetske zaštite. Kolektivna meditacija je takođe vrlo nezgodna i može biti opasna po aurično polje osobe koja učestvuje u kolektivnim meditacijama iz razloga jer se energetska polja i energetski kanali učesnika u kolektivnoj meditaciji otvoreni i imaju prirodnu tendenciju da se povezuju. Međutim, ako se ne zaštiti energetsko polje, tokom kolektivne meditacije može doći do transfera obrazaca, programa, trauma, strahova i misaonih obrazaca koji prelaze kroz kvantni most (kroz uspostavljane energetske veze) iz jednog energetskog polja u drugo energetsko polje koji opet mogu narušiti nepovoljno energetsko polje i kanal osobe.

Takođe, kad se rade Reiki autotretmani kao vid rada na sebi, opet se naše energetsko polje i kanal otvore za spoljašnje uplive iz okruženja ako se naravno prvobitno ne sprovede energetska zaštita energetskog tela i svih njegovih nivoa. Kad se rade Reiki tretmani sa drugim pojedincima, takva vrsta rada je  još teža i kompleksnija iz razloga jer se tokom Reiki tretmana ako se ne formira energetska zaštita uz pomoć Reiki simbola koji su iskanalisani od strane prvog Učitelja Reikija, Mikaia Usuia, formiraju energetske spone i veze između Reiki terapeuta i pacijenta odnosno osobe nad kojom se sprovodi Reiki tretman, iz njegovog energetskog polja tokom rada isplivavaju razni obrasci i traume koji mogu doći iz mentalnog ili emocionalnog nivoa tela.

U slučaju interakcije energetskog polja Reiki terapeuta koji nije zaštitio svoje energetsko telo, sa isplivanim obrascima i traumama pacijenta dolazi do takozvane kontaminacije energetskog polja Reiki terapeuta, tada terapeut povlači u svoje polje obrasce i disbalanse koji dolaze od pacijenta. Moramo imati uvek na umu da su naša energetska polja izuzetno živa, stalno komuniciraju i imaju tendenciju da se povežu. Zato ljudi koji ne vode računa o zaštiti svog polja nakon nesvesne interakcije njihovih polja sa drugim energetskim poljima na autobuskoj stanici, bivaju odjednom nadraženi, osećaju energetski naboj u vidu nervoze ili agresije, a pre pet minuta su bili sasvim u skladu sa sobom.

Zato je važno voditi računa ako se ide kod gatara, vračara ili magova zbog neke potrebe, izuzetno je važno zaštiti svoje energetsko polje. Naime, tokom takvih procesa, osobe kao što su magovi, vračare, gatare i slično nesvesno kanališu naša energetska polja, tako dobijaju određene informacije o nama uglavnom uz pomoć niskofrekventnih entiteta sa kojima sarađuju. Jednostavno preciznost i tačnost u informacijama kod nekih gatara ili vračara jeste njihov vid kanalisanja naših morfičkih polja informacija. Međutim, ono što se propušta iz vida jeste naša slobodna volja jer smo svesno dali saglasnost da nam neko uđe u energetsko polje i čita informacije iz vremenskih linija koje nam predstoje. Samim dolaskom kod takvih magova, vračara ili gatara jeste naš čin slobodne volje, te se samim tim automatski otvara naše energetsko polje i energetski kanal, eto kolika je snaga naših misli koje imaju veliki ko-kreatorski potencijal.

Energetsko polje i iscrpljivanje

Opet ako otvorimo energetsko polje i kanal, a ne zaštitimo ga prethodno, naše polje i kanal mogu biti kontaminirani uplivima niskofrekventnih energija kao što je uticaj entiteta koji često budu prisutni tokom gatanja ili čitanja vremenskih linija.   

Kad se radi sa energijama prostora, isto je važno zaštiti svoje energetsko polje jer opet kad se sprovodi npr. Eko Rei kao vid energetskog čišćenja, energetizacije i zaštite prostora, mi možemo biti izloženi niskofrekventnim energijama koje dolaze iz geopatogenih zona koje se često formiraju u životnom prostoru ili izloženi uplivima niskofrekventnih entiteta koji su se vremenom formirali usled akumulacije niskofrekventne energije koju stvaraju konflikti, svađe, tuče, nasilje itd.

Tokom rada sa energijama prostora, naše energetsko polje se potpuno otvori i ako nije zaštićeno, opet može biti kontaminirano niskofrekventnim uplivima iz životnog ili poslovnog prostora. Zato je energetska zaštita od neizmerne važnosti.

Otvoreno energetsko polje i energetski vampirizam

Važnost zatvaranja energetskog polja i kanala

 

Zatvaranje energetskog polja i kanala je izuzetno važan proces po završetku rada na sebi kroz meditacije, Reiki autotretmane ili tretmane i drugih energetskih metoda. Naime, ako ne okončamo pravilno kako treba povratak iz alfa stanja u beta budno stanje, tj. ako svesno uz verbalizaciju namere ne zatvorimo svoje energetsko polje, mogu se javiti rizici.

Naime, osoba kad završi sa meditacijom i posle 15 minuta izađe iz kuće među ljude sa otvorenim energetskim poljem, tada se mogu javiti rizici izlaganja otvorenog polja i kanala tako što otvoreno energetsko polje osobe može upiti niskofrekventne energetske uplive u mestima gde se okuplja veći broj ljudi kao što su tržni centri, gradske ulice, kafići, restorani itd. Tada otvoreno energetsko polje osobe ulazi u interakciju sa energetskim poljima drugih ljudi iako ne komuniciramo sa njima tj. budu u prolazu ili sede u blizini nas u kafiću ili restoranu. Tada u tim trenucima opet dolazi do energetskog transfera obrazaca, programa ili misaonih obrazaca, generalno transfera određene frekvencije iz jednog energetskog polja u drugo energetsko polje. Zato je izuzetno važno imati u svojoj svesti da je jako važno dovršiti kako treba rad na sebi nakon meditacije ili sprovede energetske metode tako što ćemo svesno kroz verbalizaciju zatvoriti svoje energetsko polje i energetski kanal.

Energetska zaštita kao potreba čoveka koji radi na sebi

 

Energetska zaštita je izuzetno važan segment rada na sebi iz razloga jer zaista postaje neprestana potreba. Naime, tokom rada na sebi podižemo svesno svoju ličnu frekvenciju, vibraciju i nivo Svesti, pročišćujemo svoje energetsko telo i njegove nivoe kao što su fizičko telo, mentalno telo, emocionalno telo, astralno, eterično i uzročno-kauzalno telo. Tada dolazi do drastične unutrašnje promene, počinjemo da podižemo vibraciju i tako postepeno prevazilazimo matricu našeg okruženja, nisku frekvenciju i dualitet. A kad postajemo visokofrekventni, tada počinjemo ozbiljno da smetamo pojedincima koji su niskofrekventni, a nažalost velika većina ljudi se nalazi u niskoj frekvenciji u svom okruženju. Takvi pojedinci postaju agresivni prema nama, niskofrekventni entiteti imaju potrebu da se nakače na naš izvor energije napajajući se crpeći životnu vitalnu energiju i našu ličnu frekvenciju iz energetskog polja.

Energetska zaštita tada postaje izuzetno važna u svakoj situaciji jer smo okruženi niskom frekvencijom koja je izuzetno snažna u okruženju, tada smo bombardovani niskom frekvencijom, okruženi smo niskofrekventnim energetskim poljima drugih ljudi, okruženi smo energetskim vampirima, konstantno smo izloženi niskofrekventnim uplivima kao što su nečiji misaoni obrasci, traume strahovi, programi itd. koji opet ako se energetski ne zaštitimo utiču na naš mentalni i emocionalni nivo energetskog tela.

Rad na sebi znači konstantnu energetsku zaštitu, život u gradovima nije lak s obzirom da je u pitanju niskofrekventno energetsko okruženje. Što nam je viša frekvencija to nam je veća potreba da se energetski zaštitimo i distanciramo se od niske frekvencije, zato mnogi imaju potrebu da svoj život nastave u manastirima, samostanima, u selima, u prirodi, u duhovnim mestima kao što je Tibet npr.

vaznost-energetske-zastite-blog-akademija-alijansa-reiki-obuke-seminari-individualna-usui-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licni-vodici-tretman-inicijacija-pancevo (8)
Energetska zaštita-štit oko auričnog polja

Važnost energetske zaštite

 

Na osnovu svega rečenog, jasno je zbog čega se ističe važnost i svest o energetskoj zaštiti našeg energetskog polja i energetskog kanala. Naime, kad radimo na sebi, kad se pripremamo da uđemo u meditaciju, ako svesno verbalizujemo nameru da želimo da uspostavimo energetsku zaštitu oko svog energetskog polja i energetskog kanala, sve se dešava automatski kao posledica naših ko-kreatorijskih potencijala. Tada se zaista (iako nije vidljivo našem ljudskom oku ako nemamo aktivnu pinealnu žlezdu), dešava formiranje energetske zaštite koja se uspostavlja oko našeg energetskog polja i energetskog tela kao i svih njegovih nivoa i energetskog kanala. To što ne vidimo ne znači da „ne radi“, energija je suptilna, eterične forme, stoga ako nemamo aktivnu pinealnu žlezdu ne možemo videti kako izgleda formiranje energetske zaštite.

Prednosti uspostavljanja energetske zaštite pre početka ulaska u meditaciju, pre početka Reiki autotretmana ili Reiki tretmana, pre početka primene Eko Rei metode rada sa prostorom ili pre dolaska kod neke gatare, vračare ili maga, izuzetno su velike. Naime, tada se energetska zaštita ponaša poput „oklopa“ koji okružuje energetsko polje, odbija svaki pokušaj upliva bilo koje strane energije u formi entiteta, misaonih obrazaca ili strahova. Energetska zaštita onemogućava formiranje energetskih spona ili veza niskofrekventnih entiteta sa energetskim poljem osobe koja se zaštitila. Tada se osoba nalazi bukvalno u energetskom „jajetu“ potpuno zaštićena od spoljašnjih energetskih upliva. Potpuno zatvoreno i zaštićeno aurično polje ne odašilje informacije, tada gatare, vračare ili magovi nisu u mogućnosti da kanališu i čitaju informacije iz našeg energetskog polja kako bi čitali vremenske linije ili dobili neka saznanja o nama npr. kao koje su naše slabe tačke. Pored toga, nisu u mogućnosti da ubace određeni energetski program u naš energetski kanal i slično.

Opet, imamo slobodnu volju i ako damo saglasnost da ipak želimo da nam čitaju vremenske linije ili kanališu informacije iz našeg energetskog polja, tada je besmislena energetska zaštita jer samom našom odlukom mi automatski otvaramo svoje lično energetsko polje koje je otvoreno poput knjige za čitanje.

Energetska zaštita i energetski napadi

Vrste energetskih zaštita

 

Postoje različite vrste energetskih zaštita, svaka je posebna na svoj način što se tiče načina sprovođenja. Najčešći vid uspostavljanja energetske zaštite jeste priziv odnosno verbalizacija naše namere da želimo da upostavimo energetsku zaštitu oko svog auričnog polja i kanala kao i zaštitu u prostoru u kom obitavamo. Ovakav vid uspostavljanja energetske zaštite je još učinkovitiji kad se prizovu naši Vodiči da nam asistiraju i pomognu u uspostavljanju snažne energetske zaštite. Naše misli imaju ko-kreatorski potencijal, stoga verbalizacija naše namere za uspostavljanjem energetske zaštite je efektna. Nije važno koje reči tačno koristiti prilikom uspostavljanja zaštite, mnogo je važnija naša nameraa šta želimo da postignemo time, tako da svako na svoj način, svojim rečima može uspostaviti energetsku zaštitu oko svog auričnog polja. Takođe, postoje drugi načini uspostavljanja energetske zaštite kao što su Reiki simboli čijim crtanjem i aktivacijom se omogućava uspostavljanje više vrsta energetskih zaštita kao što je posebna zaštita samo za mentalni nivo tela, posebna zaštita za emocionalni nivo tela ili opšta zaštita za celo aurično polje i energetski kanal.

Pored Reikija, Arhanđeoski Reiki i njegovi simboli su se pokazali kao vrlo učinkoviti i efektni prilikom uspostavljanja energetske zaštite i štita oko auričnog polja s obzirom da postoje određeni arhanđeoski simboli poput simbola arhanđela Mihajla ili simbola arhanđela Metatrona. Naime, frekvencije simbola svih osam arhanđela mogu kreirati određenu specifičnu energetsku zaštitu  u određenim oblastima kao što je zdravlje, mental, emocije, posao, putovanje, odnosi sa drugim ljudima, itd.

Eko Rei je takođe jedna od energetskih metoda koja služi tome da se ponište sve niskofrekventne geopatogene zone koje su se formirale u našem prostoru, vrši energetsko čišćenje, poništavanje zaostalih energetskih fragmenata, vrši energetizaciju i uz pomoć određenih simbola, uspostavlja trajnu energetsku zaštitu koja omogućava osobi koja radi na sebi da obitava u energetski čistom prostoru, a niskofrekventnim entitetima i energijama je onemogućeno da prodru u lični prostor osobe. Naime, rad na sebi nema smisla ako živimo u niskofrekventnom prostoru s obzirom da ne postoji energetska potpora prostora. Lični prostor treba da bude punjač i mesto za regeneraciju i osvežavanje, a ne energetski vampir koji crpi našu energiju kroz geopatogene zone.

Kristali su takođe jedan od sredstava energetske zaštite našeg energetskog polja i kanala. Mnogi kristali imaju različitu primenu i svrhu, svaki kristal je priča za sebe, oni su živa Svest i imaju mogućnost pojačavanja manifestacije naše namere, odbijanja niskofrekventnih upliva, pojačavanja našeg kanalisanja, imaju mogućnost uspostavljanja energetske zaštite kao što je npr. kristal Tigrovo oko koji služi za odbijanje energetskih programa i paketa (urok, vradžbina), Mesečev kamen koji služi za zaštitu našeg astralnog tela tokom astralnog putovanja itd. Generalno, kristali su vrlo korisni što se tiče uspostavljanja naše energetske zaštite.

akademija-alijansa-obuke-edukacije-obuka-edukacija-seminar-individualna-usui-reiki-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licnih-vodica-stepen-tretman-lecenje-inicijacija-registar-goran-krstic

Autor: Goran Krstić

Reiki Master Teacher