INICIJACIJA - OTVARANJE ENERGETSKOG KANALA

Svaka osoba ima svoj lični energetski kanal koji je u eteričnoj formi. Energetski kanal je najčešće cevastog oblika iz razloga jer su čakre odnosno energetski centri energetskog tela raspoređeni u nizu od temena glave do karlice, te svojim radom kao mali motori stvaraju kanal takve forme.

Sam energetski kanal omogućava čoveku da se poveže kroz krunsku čakru na temenu glave sa spoljnim energijama kao što je Reiki odnosno Univerzalna energija, da se poveže sa frekvencijama Arhanđeoskih energija, sa Domovojem ili svojim ličnim Vodičima, itd.  Energetski kanal omogućava konstantan priliv spoljašnje energije kao što je Reiki i njegovo sprovođenje kroz sistem energetskih meridijana kojima je premrežno naše telo. Energetski kanal jeste veza sa Izvorom iz kog potičemo, bez našeg energetskog kanala ne bi postojali.

Velika većina ljudi i dalje nije svesna svoje prave prirode u smislu toga da imaju sposobnost kanalisanja odnosno da jesu kanali. Ono što je potrebno osvestiti jeste da su naša fizička tela sačinjena od fotona, malih čestica svetlosti. U suštini, na molekularnom nivou, ljudi su bića svetlosti. Mi smo nastali od čestica svetlosti koje proističu iz samog Kreatora odnosno Izvora, samim tim svi smo mi Ko-kreatori po naličju Izvora odnosno Tvorca. Da bi bili Ko-kreatori i da bismo uopšte prebivali u ovom svetu u fizičkom telu, potreban nam je energetski kanal koji nam omogućava vezu sa Izvorom i samim tim nam omogućava da kroz takvu vezu dobijamo u kontinuitetu stalan tok priliva Univerzalne energije odnosno Reikija, energije Izvora.

Energetski kanal kao veza sa Izvorom

Postoje različiti kanali od kojih su neki prirodno nadareni, te su u toku svog života razvili lične mentalne sposobnosti. Opet postoje kanali koji su se inkarnirali na ovu planetu sa određenom svrhom i namerom te su im psihičke sposobnosti kanalisanja urođene i koje se aktiviraju kada dođe pravi trenutak. Sami kanali često nemaju dovoljno svesno poimanje svoje sposobnosti pa je koriste u različite svrhe kao na primer kako bi drugima proricali budućnost ili sprovodili Reiki tretmane i na taj način im pomogli da prevaziđu svoja teška iskustva u svojoj trenutnoj inkarnaciji.

Što se tiče rada energetskog kanala, naučna istraživanja su pokazala da jedna osoba iz prostora uobičajeno prima u proseku 5-10% kosmičke energije odnosno Prane, dok korišćenje Reiki metode odnosno kanalisanja kosmičke energije omogućava priliv u organizam 90-100% kosmičke energije i na taj način nadoknadi deficit na eteričnom nivou energetskog tela čoveka. Kanalisanjem Reikija vrši se uticaj na ljudski organizam neposredno kroz energetski kanal i lično energetsko polje čoveka, a takođe i kroz endokrini sistem.

Kada je energetsko čoveka puno Prane, ono postaje vrlo sinhronizovano, te je na taj način uspostavljen balans u energetskom telu čoveka. Kanalisanje Reikija i njegove karakteristike ogledaju se pre svega u tome da prilikom otvaranja energetskog kanala osobe i njegovog povezivanja sa Univerzalnom energijom omogućava slobodan protok Reikija kroz sve nivoe energetskog i fizičkog tela.

Proces otvaranja energetskog kanala, a koji nosi tradicionalni naziv – inicijacija, sprovodi Reiki Master-Učitelj uz pomoć specijalne tehnike kanalisanja Reikija koja se dobija na IV stepenu Usui Reikija odnosno na Učiteljskom nivou, omogućava osobi da u roku od 20 sekundi do 5 minuta (u zavisnosti od završenog nivoa) aktivira intenzivni protok kosmičke energije kroz svoj energetski kanalisanja kosmičke energije.

Inicijacija podrazumeva da Reiki Master Učitelj kanalisanjem Reikija, proširi svoj energetski kanal do maksimuma kako bi se povukla najveća moguća količina Univerzalne energije odnosno Reikija kroz svog energetski kanal i u vidu akumuliranog energetskog naboja u impulsu šalje se u energetski kanal primaoca inicijacije. Tada dolazi do buđenja, otvaranja i aktivacije energetskog kanala primaoca inicijacije. Samim tim, primalac odnosno učenik nakon završene inicijacije može u dalekoj meri počinje da kanališe Pranu odnosno kosmičku energiju ili poznatije Reiki.

Inicijacija i akumulirani energetski naboj Reikija

Pored toga kad su pitanju viši stepeni Usui Reikija ili neke druge energetske metode rada kao što su Arhanđeoski Reiki ili Eko Rei, Reiki Master Učitelj tokom inicijacije sprovodi ugrađivanje frekvencija različitih simbola kao npr. Reiki simboli ili Arhanđeoski simboli u sam energetski kanal polaznika odnosno učenika tako da nakon inicijacije učenik može nesmetano kanalisati frekvencije Reiki simbola ili Arhanđeoskih simbola.  

Potrebno je naglasiti da ne treba uzimati olako Reiki kao metod energetskog rada na sebi iz razloga jer nakon inicijacije i aktivacije energetskog kanala čoveka, njegovo fizičko telo u skladu sa povećanim protokom kosmičke energije kroz energetski kanal, podiže ličnu frekvenciju, što izaziva dubok i temeljan proces čišćenja od prethodnih emocionalnih blokada, trauma i drugih energetskih disbalansa u energetskom telu. Sve traume i blokade ostaju na drugim nivoima energetskog tela, a kao krajnja manifestacija tih blokada ogleda se u fizičkim smetnjama.

Energetski kanal čoveka

Pre inicijacije, energetski kanal ljudskog bića je znatno slaboprotočan zbog prisustva energetskih zagušenja koja su se stvorila tokom života, usled emocionalnih trauma, stresa, narušavanja duhovne i mentalne higijene (negativne misli i emocije). Kod osoba, koje praktikuju energetske tehnike, energetski kanal je znatno otvoreniji i čišći. Protok veće količine kosmičke energije pokreće proces čišćenja, odnosno oslobađanja kanala, energetskog polja i tela od nagomilanih blokada.

Reiki nam, takođe, pomaže da rastemo emotivno, mentalno i duhovno, i podižemo svoju ličnu Svest i frekvenciju, dajući nam prednosti zdravlja u širem smislu. Preventivne i lekovite osobine Reikija mogu stati u dva jednostavna principa: čišćenje meridijana i balansiranje čakri da bi se postigao skladan protok energije. Što više osoba radi na sebi tako što sprovodi kanalisanje Prane – kosmičke energije u sve većem intenzitetu to su pozitivni efekti snažniji i dublji na svim nivoima energetskog tela, te u skladu sa tim energetski kanal se proširuje i omogućava ljudskom biću dalju komunikaciju sa svojim vodičima i drugim visokofrekventnim bićima ali uz mere predostrožnosti kao što je energetska zaštita kanala i ličnog energetskog polja osobe.

akademija-alijansa-obuke-edukacije-obuka-edukacija-seminar-individualna-usui-reiki-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licnih-vodica-stepen-tretman-lecenje-inicijacija-registar-goran-krstic

Autor: Goran Krstić

Reiki Master Teacher