KUNDALINI KAO ŽIVOTNA VITALNA SILA

Kundalini  kao životna vitalna sila čoveka je energija koja u sanskritu znači „cirkulana moć.“ Kundalini odnosno Šakti jeste životna vitalna energija svakog ljudskog bića. Ona je energija zemlje koja se nalazi u dnu karlice, mesto gde počinje kičmeni stub. Kundalini energija kad je neaktivna i uspavana, ona nalik zmiji počiva sklupčana u dnu karlice. Kundalini ima težnju kada se aktivira da se uzdiže prema krunskoj čakru i izađe kroz nju i poveže se kosmičkom energijom.

Prana je kosmička energija koja se spušta kroz krunsku čakru povezujući ljudsko biće sa energijama Univerzuma dok je Kundalini ona koja drži ljudsko biće usidrenim. Kada je centralni kanal čoveka u potpunosti otvoren, omogućava se slobodan tok energije Prane i Kundalini energije u smeru gore-dole.

Kundalini je neverovatno snažna vitalna energija, brza, dinamična i ne libi se da očisti sve što je potrebno za razliku od Prane, kosmičke energije koja je po frekvenciji izuzetno suptilna, nežna i lagana. Kundalini je posebna sama po sebi jer kada se aktivira, ona upije sve odlike ličnosti ljudskog bića, njen temperament, emocije, snagu, osećanja itd.

Kundalini energija je kao vatra koja pročišćava sve pred sobom, stoga kada se ona probudi, čoveka očekuje u narednom periodu veliko čišćenje sa brojnim neobjašnjivim fizičkim simptomima koji kako se brzo pojave, tako brzo i nestanu.

To je sve vid čišćenja centralnog kanala i čakri od energetskih blokada koje Kundalini razgrađuje kako bi očistila put i otklonila „prepreke“ u vidu mentalnih i emocionalnih blokada koji se nalaze na njenom putu.

Kundalini kada čisti pred sobom, često se javljaju neprijatni simptomi bola, porasta temperature ili pritiska, ona zapravo u tom momentu probija blokirani deo energetskog centralnog kanala ili čakru. Kod većine ljudskih bića, Kundalini uglavnom ima najviše posla u prvom, drugom i trećem energetskom centru odnosno korenskoj čakri, sakralnoj čakri i solar pleksusu.

Posle tih gustih energetskih centara, Kundalini nastavlja svoj put uznesenja ka višim energetskim centrima koji vibriraju na višim frekvencijama i manje su gustine te joj je olakšan put.

kundalini-zivotna-vitalna-sila-akademija-alijansa-obuke-edukacije-seminar-individualna-usui-reiki-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licnih-vodica-stepen-inicijacija-registar-pancevo (3)

Kundalini energija kada jednom prođe srčanu čakru, nema mogućnost povratka u niže čakre. Jedan od najdivnijih iskustava povezivanja Kundalini energije sa energijom Prane jeste prosvetljenje ljudskog bića. Tada ljudsko biće oseća trenutnu ekstazu, euforiju, Apsolutnu ljubav prema svemu, svest čoveka se proširuje i tako mu omogućava kristalnu i jasnu percepciju svega što jeste.

Kundalini usmerava ljude da se suoče sa obema stranama svojih polariteta, muškim i ženskim polaritetom. Ženski polaritet se odnosi na levu stranu tela, emocije i intuiciju, dok se muški polaritet odnosi na desnu stranu tela, logiku i mentalni aktivizam. Spajanjem suprotnosti polariteta kroz androginost (razvoj obe strane), dopušta visokospiritualnim i stvaralačkim energijama da teku kroz telo, a na taj način čovek postaje celovit i uravnotežen.

Tokom budenja Kundalini kroz inicijaciju, jačaju se kanali energetskog sistema ljudskog bića i telo se priprema za povećani protok ove specifične energije.

S povećanjem Kundalini energije mnogo toga se menja u nama i oko nas. U stanju smo da osećamo sebe kao dosta snažnije, življe, dok istovremeno sva osećanja i osećaji dolaze do izražaja. Čula postaju istančanija: hrana nam je ukusnija, intenzivnije osećamo i najtananije mirise, dublje i prijatnije osećamo dodir, boje postaju življe, a muzika dobija poseban prostor i obim. Svet nam postaje življe mesto, a mi snažnije i jasnije osećamo svoje prisustvo u njemu. Takođe, rast Kundalini izaziva vidno povećanje kapaciteta opšte energije, otklanja se trenutni umor, nivo intelekta raste, kao i sposobnosti mozga, generalno.

Kada svest dobija sposobnost boljeg fokusiranja i koncentrisanja pažnje, pokreće se veća količina energije. Rast energije Kundalini može da se odvija na različite načine. Može ići sporo i polako, skoro neosetno i razvučeno u vremenu. Tada postepeno i sigurno dolazi do povećanja energije i izoštravanja razmišljanja, kao i do izražavanja drugih intelektualnih sposobnosti. Rast može da se odvija i po etapama, a između etapa je moguće osećati različite energetske pojave, kao što je povećana toplota u dlanovima, stopalima, ili povremeni toplotni talasi uzduž kičmenog stuba.

Jedna od najupečatljivijih pojava, koje su vezane za Kundalini, može biti spontani osećaj energetskog talasa, koji se kreće uzduž kičmenog stuba i može biti ispraćen ljuljanjem fizičkog tela (kako se kreće kroz centralni energetski kanal) levo-desno ili ukrug, rastućim prisustvom boja koje možemo videti unutrašnjim vidom, kao bljesak ili trenutni prijatni vatromet. Rast Kundalini energije možemo osetiti i kroz osećaj bezrazložne radosti, mira i širenja svesti, kroz neobjašnjivo divan osećaj.

Kundalini daje ljudskom biću fizičku snagu, izoštrenost čula, mentalnu oštrinu, bistrinu misli, proširene energetske kapacitete, spin odnosno impuls da ubrzano podiže frekvenciju svog energetskog polja. Zbog intenziteta Kundalini može znatno da skrati vreme i put ličnog razvoja s obzirom da je po prirodi snažan, intenzivan, nije nežan i suptilan poput Prane-kosmičke energije.

Kundalini je živa svest, ona ima svoj identitet odnosno ime, ako je osobi otvoren kanal i aktivna pinealna žlezda, može komunicirati sa njom kao sa individualnom svešću. Kundalini kad se probudi on teži da prođe kroz centralni energetski kanal ljudskog bića, izađe iz krunske čakre, poveže se sa Pranom i pravi ciklus vraćanja nazad u korensku čakru tako što pravi krug od krunske čakre pa do korenske čakre i ponovo se kreće kroz energetski sistem čakri i tako u krug. Jednom probuđena Kundalini energija se ne može ponovo uspavati i vratiti je nazad u korenskoj čakri.

Postoje načini naravno uz mentorstvo Učitelja veštačkog iniciranja buđenja Kundalini energije kroz Kundalini jogu tako što se primenjuju tehnike pokreta koji se nazivaju Krije i Mudre, tj. prave se određeni pokreti i radnje koji imitiraju kretanje Kundalini energije, te na taj način takođe oslobađaju energetske puteve i meridijane kako bi se Kundalini po buđenju lakše kretala.

U praksi nije mudro da osoba inicira samostalno na svoju ruku buđenje Kundalini s obzirom da je potrebno voditi i usmeravati Kundalini postepeno uz nečije mentorstvo. Mentor odnosno Učitelj ima iskustvo u smislu iniciranja buđenja Kundalini energije i njenog daljeg usmeravanja s obzirom da razume u potpunosti njenu prirodu i cikluse.

akademija-alijansa-obuke-edukacije-obuka-edukacija-seminar-individualna-usui-reiki-kundalini-ekorei-andjeoski-kanalisanje-licnih-vodica-stepen-tretman-lecenje-inicijacija-registar-goran-krstic

Autor: Goran Krstić

Reiki Master Teacher